Otvoreno tržište Republike Srbije sa 3 nova klijenta

Otvoreno tržište Republike Srbije sa 3 nova klijenta January 15th, 2016  

Otvoreno tržište Republike Srbije sa 3 nova klijenta: GIR – Kraljevo, Hrana product – Bečej i turistička agencija FOGG – Beograd