Agencija Probenefit je radeći za rudnike stekla iskustvo u upravljanja otpadnom vodom, jalovištem i isušenim gomilama. Takodje, radili smo i sa kompanijam koje se bave skladištenjem , selekcijom i obradom raznih vrsta otpada.