Direktor/vlasnik – Emir Medanhodzić

Sa edukacijom EMBA, certificirani konsultant od medjunarodnih organizacija: EU TaC, EURELSMED , GTZ, SDC , IIOSS, EBRD, USAID, RINA, CBI, Adizes, Privredne Komore i sa dugogodišnjim konsultantskim iskustvom.