EN ISO 9001:2015 – Sistem upravljanja kvalitetom – Zahtjevi

Standard ISO 9001:2015 je prikladan za sve organizacije koje žele da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na veličinu ili djelatnost. Implementacijom standarda ISO 9001, koristeći procesni pristup povećava se efikasnost i efektivnost organizacije. ISO 9001 specificira osnovne zahtjeve upravljanja kvalitetom koje organizacija mora da zadovolji,kako bi pokazala sposobnost dosljedne proizvodnje svojih proizvoda (uključujući i usluge), čime povećavaju zadovoljstvo krajneg korisnika/kupca, uz istovremeno zadovoljavanje važećih zakona i propisa relevantnih za proizvod odnosno uslugu.