Probenefit je radio sa vodećom rudarskom kompanijim BBM koja ima koncesujz na rudnike zlata, kamena, uglja i koja je glavni snabdjevač tucanim kamenom željeznica DB u Njemačkoj.Radili smo uvoz/uzvoz polovnih kamiona Volvo i Scania za velikog stranog investitora.

gold