Probenefit je do sada održao preko 100 Treninga, Okruglih stolova, Simpozija , Radionica. Konferencija, Kongresa i dr. Specijalnost su treninzi iz strategija, managementa, poduzetništva i ljudksih resursa.Radimo in house seminare u kompanijama i otvorene seminare.