EN ISO 14001:2015 – Sistem okolinskog upravljanja – Zahtjevi sa uputstvom za korištenje

ISO 14001 specificira zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine. Dokumentiranjem ovih zahtjeva organizacija dokazuje da identificira i upravlja svojim aktivnostima, proizvodima odnosno uslugama s obzirom na životnu sredinu. o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom. Implementacijom standarda ISO 14001 organizacija će reducirati negativne efekte po životnu oklinu, postići kompetitivnu prednost na međunarodnom tržištu, poboljšati ugled kod društvene zajednice, racionalnije koristiti energiju, vodu i upravljati otpadom (čistija proizvodnja), reducirati troškove i povećati profit te privući veći broj ekološko osviještenih klijenata/korisnika