Probenefit u saradnji sa svojim partnerima radi na optimzaciji proizvodnje Lean /Six Sigma, unapredjenju prodaje,lay out mašina, upravljanje zalihama, upravljanje nabavkama, krizni management itd.