Koje izvozne proizvode vrijedi promovirati?

Treba promovirati izvoz samo onih proizvoda koji zadovoljavaju zahtjeve iz propisa za proizvode ciljanog tržišta. Firma mora uskladiti proizvod sa zahtjevima iz propisa za ciljana tržišta, na primjer CE znak je neka vrsta “pasoša” za taj proizvod na putu ka EU.

Pitanje koje je postavila jedna kompanija iz BiH Euro info centru u Briselu
Postoji li bilo koji proizvod koji se može izvesti u EU, a da pri tome ne treba dokazivati usklađenost sa nekim konkretnim zahtjevom?

Odgovor Euro info centra iz Brisela je bio vrlo kratak i jasan: “Takav proizvod uopšte ne postoji.”

Uredbom 339/93/EEZ propisana je obaveza usklađivanja uvoznih proizvoda sa propisima o sigurnosti proizvoda koji su na snazi u EU. Od 01. 01. 2010. ista je zmijenjena uredbom 768/2008 o novim zahtjevima za akreditacijom i nadzoru nad tržištem u vezi sa plasiranjem proizvoda a tržište EU.

Imamo li dovoljno znanja o primjeni ovih propisa?

Rijetki sustručnjaci u firmama koji mogu nabrojati propise koji se primjenjuju na njihove proizvode, kako za tržište BiH tako i za ciljana izvozna tržišta.

Kupac mi traži neki CE znak, gdje to mogu nabaviti?

Jesste li uskladili svoje proizvode sa zahtjevima direktiva koje su preuzete u BH zakonodavstvo?
Imam ja to i pokazuje certifikat za sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001

Zašto je usklađivanje sa propisima o sigurnosti proizvoda i zaštiti javnog interesa problem u BiH?

Za kompanije uspješnih zemalja to se podrazumijeva jer bez zadovoljavanja istihne mogu izaći i na vlastito tržište. U BiH se to još uvijek ne traži pa većina kompanija iz BiH o tome nema ni minimum potrebnih znanja.