EN ISO 3834:2007 – Osiguranje kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala

Da bi osigurali zahtjevani kvalitet vaših zavarenih proizvoda i da bi optimizirali vaše proizvodne troškove, cjelokupnim procesima zavarivanja potrebno je upravljati od samog početka. Standard ISO 3834 specificira zahtjeve koje proizvođači moraju zadovoljiti kako bi primjenjivali dobru praksu u zavarivačkim operacijama u okviru proizvodnog asortimana organizacije. Implementacijom standarda ISO 3834 organizacija poboljšava kvalitet zavarivačkih radova, osigurava mogućnost pronalska novih tržišta te reducira troškove “lošeg kvaliteta” uz istovremeno smanjenje troškova reparacije i održavanja.