ISO 18001:2007 (OHSAS) – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

Implementacijom standarda ISO 18001 organizacija pokazuje da efikasno upravlja rizicima po zdravlje i sigurnost na radu, reducira pojavu profesionalnih oboljenja i ozljeda na radu što u konačnici rezultira znatnim reduciranjem troškova organizacije po pitanjima odšteta radnicima i kazni od strane nadležnih imspekcijskih tijela. Standard je primjenjiv na sve organizacije.