Probenefit je radio sa najvećom kompanijom u Bosni i Hercegovini „Elektroprivreda BiH „ sa 5000 zaposlenih, koja je osnovni proizvodjač struje u zemlji. Radili smo i sa vodećim kompanijom za projektovanje i izgradnju Mini Hidrocentrala „Higracon“, kao i sa vodećom kompanijom za montažu elektroopreme „Energoinvest“ (prije rata na listi Fortune 500).