Upravljanje promjenama je najzahtjevniji i najsloženiji konsultantski posao i to je naš najveći i najsladji izazov za uspjeh. Upotrebljavamo naše originalne alatke ta ovaj proces i radimo sa klijentom 3-6 mjeseci da bi napravili prve rezultate.Analiziramo strategiju, organizaciju, marketing, finansije, ljudske resurse itd.