Za početak nekog biznisa na novim tržištima potrebno je uraditi, kao priprema, poslovni plan kao i studija izvodljivosti da se vidi da li taj posao je isplativ i održiv. Radili smo biznis planove od malih biznisa (restorani, obrti, trgovine) do velikih biznisa (real estate, hoteli, fabrike, sportski objekti, ). Studija će sadržavati slijedeća poglavlja:

1. Sažetak

2. Uvod

3. Opis projekta i Ciljevi Studije

4. Društveno – kulturna analiza (SWOT matrica)

5. Analiza Tržišta /Ponude i tražnje

6. Tehničko-tehnološka analiza

7. Analiza ljudskih resursa

8. Ekonomsko/Finansijska analiza

9. Cost/Benefit analiza

10. Procjena rizika

11. Simulacija najboljeg i najlošijeg scenarija /Rezervni plan

12. Zaključci