Probenefit posjeduje originalni online algoritamski softver za utvrdjivanje analize i dijagnoze kompanije u roku od 48 sati. Utvrdjujemo zdravstveno stanje, simptome /probleme u kompaniji i definišemo dijagnozu i propisujemo terapiju kompanije. Naša alatka je prevedena na nekoliko jezika , postavljena je online i upitnici se popunjavaju online. Reporti na 12 strana dostavlaju se u roku od 48 sati, a terapija se radi na licu mjesta u kompaniji.