CE označavanje (Usklađivanje sa regulatornim zahtjevima unutrašnjeg tržišta EU )

Da li znate da u EU postoji 2000 dokumenata koji se tiču “sigurnosti proizvoda” kao i veliki broj dobrovoljnih standarda?

Da li znate da evropska Uredba 765/2008 nalaže da proizvodi koji se uvoze iz trećih zemalja moraju biti usklađeni sa regulatornim zahtjevima o sigurnosti proizvoda u EU?

Da li znate da nakon preuzimanja evropskog tehničkog zakonodavstava o sigurnosti proizvoda u BH zakonodavstvo, te nakon isteka prelaznog perioda, proizvođači neće moći plasirati iste na domaće tržište, ukoliko ih ne usklade sa preuzetim tehničkim zakonodavstvom?

Firma Probenefit pruža vam usluge obuke i konsultacija na nivou organizacije u skladi sa sljedećim direktivama/uredbama novog pristupa:
- Direktivom o električnoj opremi namijenjenoj za rad unutar određenih naponskih granica 2014/35/EU
- Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EU,
- Uredbi o građevinskim proizvodima 305/2011,
- Direktivom sigurnost mašina 2006/42/EC,
- Direktivom o opremi pod pritiskom 2014/68/EU,
- Direktivom o liftovima 2014/33/EU,
- Direktivom o ličnoj zaštitnoj opremi 89/686/EEC,
- Direktivom o aparatima koji sagorijevaju gasovita goriva 2009/142/EC,
- Direktivom o opremi i uređajima koji se koriste u potecijalno eksplozivnim atmosferama
(ATEX) 2014/34/EU,
- Direktivom o medicinskim sredstvima 93/42/EC.
kao i sa
- Direktivom o opštoj sigurnosti proizvoda 2011/95/EC, ukoliko proizvod nije obuhvaćen nekim vertikalnim (posebnim) propisom.

Ukoliko ste izvoznik, ili namjeravate izvoziti na tržište Evropske unije, da li znate kakve su konsekvence ukoliko vaš proizvod našteti zdravlju, sigurnosti ili pak izazove smrt?

Firma Probenefit priža konsultacije i obuku na nivou organizacije u skladu sa:

- Direktivom o odgovornosti za proizvod sa greškom 85/374/EEC

Usklađivanje sa dobrovoljnim standardima

Da li znate da u Evropi postoji veliki broj dobrovoljnih standarda sa čijom implementacijom se firme bolje tržišno pozicioniraju?

Da li znate da da vaši poslovni partneri iz Evrope i trećih zemalja ponekad insistiraju da vaši proizvodi i poslovni procesi budu usklađeni sa zahtjevima dobrovoljnih standarda?